Jump to main content

Kvalitet & HMS

 

Eurostar jobber kontinuerlig for å utvikle og forbedre vår virksomhet slik at produkter og tjenester oppfyller kundens, myndighetenes og våre egne krav til kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og lønnsomhet. Vi skal tilfredsstille kundenes krav til levering av rett produkt og tjeneste til rett tid.

Virksomheten skal så langt det er forsvarlig effektiviseres, med hensyn på miljøpåvirkende faktorer, for å forebygge forurensning. 

Alle ansatte skal vise et personlig ansvar for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet i sitt arbeid. Det er enhver leders ansvar at medarbeiderne gis tilstrekkelige kunnskaper og autoritet til å oppfylle disse kravene.

Vi samarbeider med våre kunder, stiller høye krav til leverandører og vil sørge for at virksomheten følger gjeldende lover og forskrifter som vi berøres av.