Jump to main content

Produkter og tjenester

Veioppmerking har den hensikt å bedre trafikksikkerhet og trafikkavvikling, ved å lede og regulere trafikken, samt informere og varsle trafikantene.
Eurostar har lang erfaring i veioppmerking og tilbyr alle tjenester i forbindelse med veimerking som sperring av vei, fjerning av tidligere oppmerking, formerking og ny veioppmerking. Vi påtar oss oppdrag for alt fra mindre borettslag, til private entreprenører og større kommunale og statlige kunder. Vi leverer hovedsakelig termoplast som enten ekstruderes, sprayes eller håndlegges. Termoplast har god holdbarhet og slitestyrke og egner seg like godt til mindre parkeringsplasser som til store motorveiprosjekter. All oppmerking på offentlige veier og plasser er hjemlet i Håndbok N302 Vegoppmerking utgitt av Statens vegvesen.


Vennligst se under for kort beskrivelse av ulike typer veioppmerking og klikk for mer informasjon.

Kontakt oss for et uforpliktende pristilbud på telefon 22 66 05 00 eller e-post: post@eurostar.no
Vi kommer gjerne på en befaring før vi gir tilbud.

Langsgående veioppmerking

Langsgående veioppmerking gjelder samtlige linjer som går langs veien.

 

Tverrgående veioppmerking

Denne gruppen er litt videre og innbefatter i prinsippet all øvrig merking som utføres manuelt. Eksempler på tverrgående veioppmerking er gangfelt, fartshumpmarkering, parkeringsplasser, piler, stopplinjer, sykkelsymboler, tekst og øvrige symboler etc.

 

Parkeringsplasser

Eurostar merker parkeringsplasser både på asfalt og betongdekke.

Sikkerhetsfremmende merking - rød sykkelbane

Eksempel på sikkerhetsfremmende oppmerking er rød kaldplast som vi kan legge i selve sykkelfeltet. Den røde oppmerkingen påkaller oppmerksomhet både fra syklist og biltrafikant. 

Nedfresing av linjer

Nedfresing av linjer utføres enten som forsterket midtoppmerking eller nedfreste linjer for å beskytte linjen mot slitasje fra vintervedlikehold.

 

Fjerning av oppmerking/fresing

For å fjerne veimerking, kreves ofte en type av fresing. Eurostar leverer fresing for fjerning av all type veioppmerking.

Kontakt oss

Kontakt oss for mer informasjon.