Fjerning av oppmerking

For å fjerne veimerking, kreves ofte en type av fresing. Eurostar leverer fresing for fjerning av all type veioppmerking.